nedeľa, 23 júna, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Opytovacie zámená v angličtine

Každej odpovedi predchádza nejaká otázka, ktorá to celé začne. V cudzom jazyku sme zvyknutí odpovedať, ale tvorba otázky je už náročnejšou záležitosťou. Obzvlášť, ak na začiatku otázky je opytovacie zámeno, ktorého prítomnosť komplikuje samotnú tvorbu otázky.

V tomto článku sa však nebudeme venovať tvorbe anglickej otázky, ale samotným opytovacím zámenám (nebudeme riešiť, že dané zámená môžu byť aj vzťažné). K zámenám si napíšeme aj krátky popis, príklady a preklady. Ku koncu článku si vyzdvihneme zopár otázok, ktoré sú na prvý pohľad chytákmi.

WHO – kto

Toto zámeno sa používa len s osobami.

Who is your best friend? (Kto je tvoj najlepší kamarát?)

WHAT – čo, aký

Toto zámeno sa používa len s neživými objektmi al. so zvieratami.

What are you doing? (Čo robíš?)

What is her favorite color? (Aká je jej obľúbená farba?)

WHICH – čo, aký

Používa sa rovnako ako what, rozdiel je však v tom, že pri what máme väčšie množstvo možností/širšiu škálu odpovedí, zatiaľ čo pri which je ten výber obmedzenejší.

Which do you prefer? Lemon or orange? (Čo máš radšej? Citrón alebo pomaranč?)

Which book do you need? (Akú knihu potrebuješ – tých kníh je len určitý počet na danom mieste)

WHOM – koho, komu

Používa sa bezprostredne len pre osoby a to po predložke alebo vo formálnej a písanej angličtine.

Whom did you see? (Koho si videl?)

WHOSE – koho, čí

Vyjadruje privlastňovací vzťah medzi osobou a neživým predmetom/pojmom.

Whose fault is it? (Koho/Čia je to chyba?)

WHEN – kedy, keď

Vyjadruje bližšie nešpecifikovanú časovú dobu (pre upresnenie konkrétneho času sa používa What time) alebo konkrétny dátum.

When does your friend come? (Kedy príde tvoj kamarát?)

When is your birthday? (Kedy máš narodeniny?)

WHERE – kde, kam

Používa sa na zistenie konkrétneho alebo špecifického miesta.

Where are you going? (Kam ideš?)

Where is my notebook? (Kde je môj zošit?)

WHY – prečo

Toto zámeno sa používa na zistenie príčiny.

Why did you text me? (Prečo si mi písal?)

HOW – ako

How sa používa na vyjadrenie úspechu, príjemnosti a aktuálneho (zdravotného) stavu.

How was it? (Aké to bolo?)

How are you feeling today? (Ako sa dnes cítiš?)

HOW MANY/MUCH – koľko

Na zisťovanie množstva sa používa how many (pre počítateľné podstatné mená) a how much (pre nepočítateľné podstatné mená).

How many candles did you buy? (Koľko sviečok si kúpila?)

How much money do you have? (Koľko máš peňazí?)

ĎALŠIE ZAUJÍMAVÉ PRÍKLADY:

  1. How are you? (Ako sa máš?) – nemýliť si s doslovným prekladom “Ako si ty”, čo zvádza ku “Aký si?”
  2. How old are you? (Aký si starý/Koľko máš rokov?) – v tomto prípade je pre nás prirodzenejšie preložiť how ako koľko.
  3. What is he like? (Aký je?) – myslia sa povahové vlastnosti človeka (emócie, osobnosť…)
  4. What does he look like? (Aký je/Ako vyzerá?) – myslia sa fyzické črty človeka (vzrast, váha, vlasy…) = How does he look?
  5. Whom do you love? (Koho ľúbiš?) – nemôže tu byť who, lebo ten koho ľúbiš je niekto (predmet) a slovo ty je podmet. Avšak v americkej hovorovej angličtine nájdete frázu Who do you love?.

Ďalšie články:

Rozdiely v používaní prídavných mien v AJ

Interpunkčné znamienka v anglickom jazyku

15 pokročilých anglických fráz na vyjadrenie emócií

Stručný prehľad anglických modálnych slovies