pondelok, 22 apríla, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Privlastňovacie prídavné mená a zámená v angličtine

Jedným z javov v angličtine, ktorý sa učiacim sa zvykne pliesť sú privlastňovacie prídavné mená (Possessive Adjectives) a privlastňovacie zámená (Possessive Pronouns).

Possessive Adjectives

my ~ môj / moja/e/i/

your ~ tvoj/a/e/i

his ~ jeho

her ~ jej

its ~ toho

our ~ náš / naša/e/i

your ~ váš / vaša/e/i

their ~ ich

》používame ich s podstatnými menami

》pomôcka pre zapamätanie: What’s your name?

Príklady:

  • Those are his keys.
  • Their house is very old.
  • My cousin lives in Canada.
  • Our town is by the sea.

Possessive Pronouns

mine ~ môj / môjho / moja/e/i

yours ~ tvoj/a/e/i

his ~ jeho

hers ~ jej

ours ~ náš / naša/e/i

yours ~ váš / vaša/e/i

theirs ~ ich

》 používame ich samostatne, nenasleduje po nich podstatné meno

Príklady:

  • Jack has everyone’s phone numbers except mine. ~ Jack mâ každého telefónne číslo okrem môjho.
  • Is this book yours? – No, it’s hers. ~ Je táto kniha tvoja? – Nie, je jej.
  • This is our part of the field and that’s theirs. ~ Toto je naśa časť poľa a tamtá je ich.

Like and As

No vs Not

Too also, as well