EDJ Motýle ~ EDL Butterflies

20. 9.: Registrácia do EDJ Motýle je ukončená. Jednotlivcom a tímom želáme príjemné tvorenie!

🦋🦋🦋

Ak vás bavia jazyky, literatúra a tvorenie, ukážte nám svoje posterové umenie! Oslávme tak spolu európsky deň jazykov – určite o ňom niečo viete, hoc európsky volá sa, oslavuje sa po celom svete. Na oslavách takmer vždy balóniky bývajú a ani nám veru nechýbajú.

Kto sa môże zapojiť?

 • deti a mládeż zo ZŠ a SŠ
 • jednotlivci alebo dvojice al. trojice (tím si zvolí názov)

Čo budeme tvoriť?

Úlohou je vytvoriť poster ku EDJ ~ EDL, na ktorom prepojíte:

 • slovenského autora/autorku (spisovateľa/ku) s autorom/autorkou z inej krajiny = na posteri vyobrazíte túto dvojicu autorov ľubovoľným spôsobom (kresbou, maľbou, fotkou, kolážou…)
 • ku autorom je potrebné uviesť:
  • 3 údaje: ich celé meno, rodné mesto/dedinu a krajinu v origináli a v slovenčine VZOR: Júlia Jahodová, Nitra, Slovensko
  • čo dvojicu autorov spája, napr. výzor, rok narodenia, písali poviedky o láske, atď.
  • ku každému autorovi uviesť jeho/jej výrok (citát) v jeho/jej jazyku a v slovenčine v motýlikovi, pričom motýľ môže byť nakreslený, vystrihnutý a prilepený, a pod.
 • požadovaný počet dvojíc autorov na posteri: minimálne 1 dvojica, maximálne bez limitu
ILUSTRAČNÉ POSTERY, čo má poster obsahovať Zdroj použitých fotiek: literama a wikipedia

Ako sa zapojíme?

 1. Zaregistrujte sa do 19. septembra – viď nižšie.
 2. Vytvorte svoj EDJ motýlí poster, odfoťte ho 1x tak, aby bol dobre viditeľný a čitateľný a druhýkrát sa odfoťte s posterom.
 3. Fotky premenujte v tvare: EDJ MOTYLE 23 MENO/NAZOV TÍMU a pošlite do 30. septembra 2023 na: motyle @ jazykovevzdelavanie.sk (medzeru pred a za @ pri posielaní vymažte). V e-maili uveďte koho poster posielate = celé meno+škola a/lebo názov tímu s menoslovom + škola.

Čo potom? Vyhráme niečo?

Dielka bude hodnotiť porota a hlasovaním verejnosť.

Autori víťazných posterov (jeden určený porotou a druhý verejnosťou) získajú diplom a vecné ceny (knižky, usb kľúč, drobnosti).

Termíny:

 • registrácia, vlożné 0€, do 19. septembra 2023 al. limitu UKONČENÁ
 • zaslanie vytvorených dielok do 30. septembra 2023 vrátane
 • hlasovanie verejnosti: 3. – 8. októbra 2023
 • výsledky cca 10. októbra 2023