piatok, 24 mája, 2024

DETI, FRANCÚZŠTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Zloženiny vo francúzskom jazyku

Slová sú všade okolo nás a vždy vzniká priestor pre tvorbu nových a nových. To zdanlivo súvisí s technologickým a spoločensko-kultúrnym rozvojom. V našom článku sa však nebudeme zaoberať tým,aa prečo vznikajú nové slová, ale zoberieme si “pod lupu” netradičnú kategóriu slov, ktorá zahŕňa zloženiny slov.

Zložené slová vznikajú spojením dvoch nezávislých slov do jedného, ktoré predstavuje nové a samostatné slovo. Ide o bežný jav, ktorý sa často vyskytuje aj vo francúzskom jazyku. Spájať môžete rôzne slovnodruhové kategórie. V tomto článku si ukážeme zopár príkladov na viaceré druhy zloženín.

*poznámka autora (m) – mužský rod, (f) – ženský rod

1. Podstatné meno + podstatné meno

Patria sem slová ako:

 • oiseau-mouche (m) – kolibrík (vták + mucha)
 • chou-fleur (m) – karfiol (kapusta + kvet)
 • soutien-gorge (m) – podprsenka (podpora + krk)
 • arc-en-ciel (m) – dúha (oblúk v oblohe)
 • chef-d’œuvre (m) – umelecké dielo (šéf + dielo)

2. Podstatné meno + prídavné meno

Patria sem slová ako:

 • coffre-fort (m) – trezor (kufor + silný)
 • grand-père (m) – dedko (starý + otec)
 • cerf-volant (m) – šarkan (jeleň + lietajúci)
 • belle-fille (f) – nevesta/nevlastná dcéra (pekné + dievča)

3. Prídavné meno + prídavné meno

Patria sem slová ako:

 • douce-amère (f) – ľuľok sladkohorský (sladká + horká)
 • sourd-muet (m) – hluchonemý človek (hluchý + nemý)

4. Sloveso + podstatné meno

Patria sem slová ako:

 • brise-glace (m) – ľadoborec (rozbiť + ľad)
 • couvre-lit (m) – prikrývka (prikryť + posteľ)
 • porte-monnaie (m) – peňaženka (nosiť + mince)
 • gratte-ciel (m) – mrakodrap (škrabať + obloha)
 • casse-noisette (m) – luskáčik (rozbiť + orech)

5. Ďalšie kategórie

Patria sem slová ako:

 • haut-parleur (m) – reproduktor (vysoko + rozprávač) – PRÍSLOVKA + PODSTATNÉ MENO
 • nouveau-né (m) – novorodenec (nový + narodený) – PRÍDAVNÉ MENO + MINULÉ PRÍČASTIE
 • après-midi (m) – poobede (po + obed) – PREDLOŽKA + PODSTATNÉ MENO
 • laisser-aller (m) – nenútenosť (nechať + ísť) – SLOVESO + SLOVESO

Zložené slová alebo zloženiny sú skutočne pestrou kategóriou, v ktorej môžu vzniknúť na prvý pohľad nezlučiteľné slová do jedného spoločného. Z hľadiska jazyka ide o zábavnú kategóriu slov, ktoré vedia vždy prekvapiť. Poznáte nejaké ďalšie francúzske zloženiny? Urobte si celý zoznam a predveďte sa pred známymi 🙂

Ďalšie články:

Anglicizmy s pôvodom vo francúzštine

Francúzske homofóny

Francúzske zamilované frázy