KVET ~ Filmárikovia 2023


VÝSLEDKY FK

ZŠ AJ TF VT

 1. miesto: The Symbol ~ ZŠ, Staničná 13, Košice
 2. miesto: The Preacher ~ Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany
 3. miesto: Fantastic Five ~ ZŠ, Staničná 13, Košice
 4. miesto: Dance Whatever It Takes ~ ZŠ, Staničná 13, Košice

SŠ AJ MF VT

 • 1. miesto: Valábková Hana, Sereď

Blahoželáme k umiestneniam!

VÝSLEDKY PK

Zoznam postupujúcich filmíkov:

ZŠ SLJ TF VT: bez postupu

ZŠ AJ TF VT

 • Dance Whatever It Takes ~ ZŠ, Staničná 13, Košice
 • Fantastic Five ~ ZŠ, Staničná 13, Košice
 • The Preacher ~ Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany
 • The Symbol ~ ZŠ, Staničná 13, Košice

ZŠ AJ TF PT: bez postupu

SŠ AJ TF VT: bez postupu

SŠ AJ MF VT: Valábková Hana, Sereď

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a postupujúcim blahoželáme.

23. 2. sme rozposlali infomaily ohľadne certifikátov.


TERMÍNY

 • Prihlasovanie: do 19. októbra 2022 UKONČENÉ
 • Zaslanie filmov do Postupového kola (PK): 24. – 31. január 2023 UKONČENÉ
 • Realizácia PK: február 2023 ZREALIZOVANÉ
 • Realizácia FK: marec 2023 ZREALIZOVANÉ


Najnovšie články: