piatok, 19 júla, 2024

DETI, RÔZNE JAZYKY, UČÍME (sa) JAZYKY

Lupienok 2024 má víťazov

Finálové kolo Lupienku bolo ako prechádzka po lúke pri lese.

Vo Finálovom kole sa hodnotí jazyková a umelecká stránka dielok. Výsledné hodnotenie je kombináciou jazykového a tvorivého prevedenia.

Pozrime sa v skratke na súhrn kola.

Dielka v SLJ

Najnižšie a najvyššie hodnotenie: 85% a 98%

Najčastejšie jazykové polienka:

 • interpunkcia na konci verša (bodky, čiarky)
 • písanie veľkých/malých písmen na začiatku verša
 • spodobovanie: -ou/ov (chuťou dobrov / veľkých obrou)
 • predložky v 7. páde: zo či so mnou??

Dielka v AJ

Najnižšie a najvyššie hodnotenie: 85% a 98%

Najčastejšie jazykové polienka:

 • nesprávne použitie členov
 • rýmy podľa hláskovania, nie podľa výslovnosti
 • používanie below a under
 • nesprávne preklady výrazov, napr. sunflowers ako slnečnicové semienka
 • “vypadnuté” -s v 3. osobe jedn. č. slovies, napr. it grow. – Pssst 🤫, -s sa spojilo so sivým sysľom sediacim na stoličke stojacej spolu so sklenenou skriňou svetielkujúcou so slnečným svetlom snažiac sa spozorovať smiech sysľa. Kto vie nakresliť obrázok podľa tejto sysľovskej vety?

Viaceré dielka v SLJ a AJ mali veľmi pekne vytvorenú aj titulnú stranu a krásne kresbičky.

Dielka v NJ

Najnižšie a najvyššie hodnotenie: 93% a 97,5%

Najčastejšie jazykové polienka:

 • pravopis: veľké písmená, vynechanie písmena a pod.
 • skloňovanie členov
 • skloňovanie prídavných mien

Najviac sa nám páčili veršíky Veroniky Duranziovej ~ Vlčí mak.

Dielka v RJ

Najnižšie a najvyššie hodnotenie: 90% a 96%

Najčastejšie jazykové polienka:

 • nesprávne pádové zakončenie
 • označenie číslovky a storočia
 • napájanie písmen
 • nesprávne zvolený preklad slova alebo pojmu
 • nedodržanie rytmu a počtu slabík

Najviac sa nám páčili veršíky: Tamarky Husárovej

Herbáre boli zaujímavo spracované, vhodne ilustrované a obsahovo obohacujúce. Umelecký zážitok umocnili veršíky.

Dielka vo FJ

Najnižšie a najvyššie jazykové hodnotenie: vo FK bol jeden herbár vo FJ, ktorý bol ohodnotený 78%

Najčastejšie jazykové polienka:

 • chýbajúce členy
 • časovanie (napr. minulé príčastie od vendre – vendu)
 • zhoda (ženský rod a množné číslo)
 • nesprávne použité slová (billet – feuille, paira – plaira atď.)

Najviac sa nám páčil veršík: La Rose

Ako môžete sami vidieť, priemer dosiahnutých percent je celkom vysoký 91,16%. A to si zaslúži veľký potlesk 👏.

Všetkým autorom a ich pedagógom / mamám ďakujeme za účasť. Odviedli ste skvelú prácu a pozerať, čítať, ohodnotiť vaše výsledné dielka bolo pre nás potešením. Víťazom blahoželáme k výhre.

Víťazi získavajú 1. miesto, diplom a vecnú cenu. Ostatní finalisti získavajú diplom finalistu projektu a e-publikácie.