piatok, 19 júla, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 1

V anglickom jazyku sa vyskytuje množstvo prídavných mien, ktorých význam je nám hneď zrejmý. Kto by už dnes nepoznal význam slov beautiful, big alebo alone? Vedieť preklad resp. význam slov je tá jednoduchšia časť, s ktorou nám pomôže prekladový či výkladový slovník, no s použitím to občas môže vyzerať inak, ako sa na prvý pohľad zdá.

V tomto článku si ozrejmíme základné rozdiely medzi skupinou prídavných mien, o ktorých si na prvý pohľad myslíme, že sú rovnaké, no v skutočnosti každé z nich môže vyjadrovať iný koncept.

Able – Capable

Táto dvojica slov by sa dala pomenovať slovenským ekvivalentom schopný. V angličtine však existuje malý rozdiel v ich použití. Zatiaľ čo able popisuje schopnosť urobiť niečo teraz, capable sa vzťahuje na niečo, čo sa dá spraviť v budúcnosti. 

He’s able to play this song perfectly.
He’s capable of becoming a successful singer.

Beautiful – Pretty – Cute

Nie je krásny ako krásny… Aspoň v angličtine.

Je potrebné si uvedomiť, koľko “krásy” ste ochotný a schopný vyjadriť k čomukoľvek/komukoľvek okolo vás.

Beautiful je z tejto trojice najsilnejšie a najkomplexnejšie. Môžete nim opísať prírodné úkazy (západ slnka) alebo aj ženu.

Pretty sa používa v neformálnej komunikácií a nie je také silné ako beautiful, tiež nim môžete opísať veci i ženy.

Ak je niečo cute, tak je to krásne v zmysle roztomilé (používa sa v kombinácii so zvieratami či deťmi) alebo atraktívne (pre staršie osoby).

Keď chcete povedať o chlapcovi, že je krásny, použite slovo cute. Ak to chcete povedať mužovi, siahnite po slove handsome alebo hot, v žiadnom prípade neskĺznite k slovám beautiful alebo pretty.

Big – Large

Ak ide o fyzickú veľkosť, obe prídavné mená sú voľne zameniteľné, rozdiel je len v miere formálosti (large je formálnejšie).

Lions are big animals. (in informal conversation)
Lions are large mammals. (in some books)

Keď nám však ide o pomyselnú veľkosť, big sa používa vo význame veľká udalosť / akcia:

a big decision
a big mistake
a big surprise

Large sa využíva v zmysle veľké množstvo / rozmer:

a large number
a large population
a large quantity

Angry – Upset – Nervous

Nikto z nás nemá rád ten pocit, keď ste angry, upset, či nervous. Ide však o tri rozdielne pocity, ktoré zažívame.

Pri slove angry ide vyslovene o pocit nešťastia nepriateľstva voči niekomu.

Koncept upset sa zase spája s pocitom sklamania, nie však hnevu, pretože niečo sa stalo nedopatrením.

Tretie slovo nervous zase súvisí s pocitom strachu. 

Alone – Lonely

Alone znamená byť sám, ak nemáte nikoho okolo seba.

You do not like to take short walks alone.

Lonely znamená byť osamelý, cítiť sa smutne.

He is lonely on his first day of school because he doesn’t have any friends.

 

Je dôležité si uvedomovať aj malé odtienky významov v praktickom využívaní anglického jazyka, pretože práve tieto rozdiely z nás robia lepších používateľov jazyka. Podobne, ako nám niektoré kolokácie nesedia v slovenskom jazyku, tak nekorešpondujú ani v anglickom. Na spozorovanie týchto rozdielov nám najviac pomôže konverzácia a vysvetlenie rodených hovorcov (native speakers).

 

 

Ďalšie články o prídavných menách:

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 2

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 3

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 4

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 5

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 6

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 7