nedeľa, 23 júna, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 6

Ani v tomto prípade neporušíme tradíciu a predstavíme si ďalších päť confusing prídavných mien, ktoré by nám mohli urobiť nečakané problémy, pretože sú si dosť podobné. Napriek veľmi podobnej forme si v tomto článku bližšie ukážeme rozdiely medzi nimi.

Appreciable – Appreciative

Vyzerajú takmer zameniteľne, no každé popisuje niečo iné. Appreciable sa vzťahuje na niečo, čo je očividné/zrejmé, zatiaľ čo appreciative vyjadruje niečo/niekoho vďačného/uznanlivého.

Your little donation will not make an appreciable difference.

It’s nice to have an appreciative audience.

Official – Officious

Aj v tomto prípade ide o podobné slová, ktorých význam je však úplne odlišný. Oveľa známejšie a častejšie official si vieme poľahky odvodiť aj prostredníctvom slovenčiny a znamená oficiálny/úradný. Officious však znamená vtieravý a do všetkého sa starajúci.

The King will attend the official opening of the theatre in July.

She’s an officious little woman and disliked in our company.

Definite – Definitive

Rozdiely nájdeme aj v tejto dvojici prídavných mien. V prípade definite ide o niečo jasné/jednoznačné/isté, avšak v prípade definitive sa rozprávame, keď chceme spomenúť niečo uzatvorené, prípadne autoritatívne.

Is it definite that the plane has left?

This is the definitive paper on the company’s holdings.

Ingenious – Ingenuous

Veľmi podobne znejú aj tieto slová, no v skutočnosti ide opäť o dva koncepty, ktoré sa používajú v inom význame. Slovo ingenious popisuje niečo dômyselné a dôvtipné, v prípade slova ingenuous však ide o význam, ktorý sa spája s niečim nevinným až naivným.

Johnny is so ingenious – he has the best ideas ever!

He is too ingenuous in believing what others say.

Farther – Further

Čo do výslovnosti, takmer identické prídavné mená, lenže s rozdielnym významom. Farther sa vzťahuje na vzdialenosť (ďalej), avšak further sa používa pri poukázaní na niečo ďalšie v poradí.

How much farther is the park?

Further topics will be covered next day.

 

V poslednej časti tohto seriálu o prídavných menách sa zameriame na skupinu, ktorá môže spôsobovať problémy pri správnom interpretovaní významov.

Ďalšie články o prídavných menách:

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 1

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 2

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 3

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 4

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 5

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 7