štvrtok, 23 mája, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 5

Čo je veľa, toho je príliš…, ale čoho nikdy nie je príliš sú jazykové výnimky a ich správne používanie. Z tohto dôvodu si dnes predstavíme ďalšie prídavné mená, ktorých použitie sa veľakrát môže zdať veľmi jasné, no v skutočnosti sa môžeme dopustiť základných omylov. Aby sme im predišli a upozornili na isté rozdiely, predstavujeme ďalšiu päticu prídavných mien.

Good – Well

Mohli by ste namietať, že well nemá čo v tejto sekcii článkov pohľadávať, pretože ide o príslovku, ktorá sa používa za slovesom. Avšak tento príklad sme použili kvôli jednej základnej otázke, kde rozdiel medzi týmito dvoma slovami vynikne.

Ide o otázku How are you?, pri ktorej môžeme odpovedať ako I am good, tak aj I am well. V prvom prípade nám ide skôr o zachytenie nálady/pocitov, pri druhej odpovedi máme na mysli zdravotný stav. Je teda dosť individuálne, ako odpovieme, a čo chce dotyčný touto otázkou vlastne zistiť.

Disinterested – Uninterested

Disinterested znamená, že ste neutrálny/nezaujatý, nemáte nijaký názor alebo predsudok voči niekomu/niečomu, čiže ste v podstate tretia nezávislá strana.

His tone was disinterested

While he may be completely disinterested, let him have the chance to be a part of the decision.

Uninterested znamená, že niečo/niekto je pre más nezaujímavé/ý, opak zaujímavého.

She’s totally uninterested in traveling.

We approached the other companies and proposed a partnership, but they were uninterested.

Ill – Sick

Ill sa vzťahuje na vážnejšie a dlhotrvajúce zdravotné problémy, ako napr. rakovina. Navyše ide o formálnejšiu verziu slova chorý.

My uncle has been ill for the past five years.

Sick sa vzťahuje na krátkodobo trvajúce zdravotné problémy, ako napr. nádcha. Ide o menej formálnejšie slovné vyjadrenie.

If you’re feeling sick, you might need to vomit.
If you get the flu, you might be sick for two weeks.

Little – Small

Little má veľa významov a kombinácií, s ktorými sa v bežnej praxi používa.

  1. veľkosť – The  birthday cake is decorated with little flowers.
  2. množstvo – Can I have a little milk for my coffee?
  3. stupeň – I’m a little nervous.
  4. obdiv – Look at that cute little dog!
  5. súcit – That poor little girl has no mother or father.

Small vyjadruje iba fyzickú veľkosť.

We have a small appartement.

Fun – Funny

Fun môže byť aj podstatné, ale aj prídavné meno.

Ako prídavné meno sa používa s niečím zábavným, čo radi robíme.

Amusement parks are fun.
I think playing soccer is more fun than playing basketball.

Funny popisuje niečo, čo človeka rozosmeje a je zábavné/komediálne.

I heard a funny story yesterday.
That comedian is so funny. I can’t stop laughing at his jokes!

Ďalšie články o prídavných menách:

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 1

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 2

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 3

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 4

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 6

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 7