piatok, 24 mája, 2024

DETI

Deti a jazyk

 

Vývoj jazyka u detí začína krátko po ich narodení. Počas prvého roku života dokážu bábätká rozoznať zvuky, ktoré sa vyskytujú v jazyku, ktorým sa vôkol nich rozpráva.

Do tretieho mesiaca dokážu rozoznať rozdielne hlasy a tiež aj zmený tónu v hlase. V tomto období viedia rozoznať aj iný jazyk.

Ako spôsob komunikácie s okolím používajú bábätká do troch mesiacov úsmech, smiech, plač a bľabotanie.

Po treťom mesiaci ku komunikácii pridajú gestá, zvuky, upretý pohľad a výrazy tváre. Dokážu napodobniť jednoduché zvuky ako sú spoluhlásky (mm..) a samohlásky (a, u …).

Po dovŕšení šiesteho mesiaca začnú byť deti viac vokálne, vydávajú prvé slová ako “mama”, “tata”. Veselo si bľabocú pre seba a pri komunikácii s inými ľuďmi spájajú gestá so slovami, napr. pri “pápa” zamávajú ručičkou.

S prvými narodeninami dochádza u väčšiny detí k značnému rozvoju jazykových zručností. Hoci vedia povedať zatiaľ len málo slov, dokážu ich chápať množstvo.

Podľa viacerých meraní a výskumov dokážu deti porozumieť jazyku dvojnásobne rýchlejšie ako sa ním naučia hovoriť.

V tomto veku už poznajú mená ľudí v ich živote, predmetov a význam slov “áno” a  “nie”.

Medzi prvým a druhým rokom začnú deti požívať jazyk už takmer stále, rozumejú inštrukciám (“sadni si”, poď sem”…), dokážu používať slovo “moje”.

Zrozumiteľne dokážu vysloviť niekoľko slov, zvyšok je zrozumiteľný pre členov domácnosti a “ich ľudí”. S blížiacim sa druhým rokom začnú deti spájať slová do fráz a krátkych viet.

Medzi druhým a tretím rokom začne byť jazyk detí ucelenejší, používajú dvoj a viac slovné spojenia, začínajú používať prídavné mená a príslovky. Na opis vecí používajú vlastné špecifické slová. Dokážu opísať, čo sa stalo, nejakú udalosť z dňa, vychádzky, oslavy…

V období medzi tretím a štvrtým rokom dochádza k rozvoju pokročilej komunikácie a jazykových zručností. Väčšina ľudí mimo kruhu “ich ľudí” už dokáže rozumieť, čo deti hovoriaa a dokážu si s  nimi  pokecať :).

Deti už používajú celé vety, množné číslo, časy. Dokážu sa naučiť básničky a pesničky.

Po štvrtom roku sa z detí stávajú majstri jazyka :). Hovoria zrozumiteľne, dokážu už chápať pokročilejšie formy jazyka ako je napríklad porovnávanie (vysoký, vyšší, najvyšší). Dokážu počúvať a zapamätať si príbehy, používať vety aj s piatimi slovami a skombinovať do vety viac ako jednu myšlienku. Vedia hovoriť o yymyslených veciach a pýtať sa “prečo, ako, kde :)”.

stiahnite si veršíky s obrázkami na vymaľovanie

 


Podklad pre článok: Child Psychology