piatok, 19 júla, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 2

Anglický jazyk má množstvo prídavných mien, ktorých význam sa nám zdá na prvý pohľad jasný, avšak nie nadarmo sa hovorí, dvakrát meraj a raz strihaj.

V dnešnom článku si “vystrihneme” ďalších 5 skupín prídavných mien, ktoré popisujú podobný, nie však úplne totožný koncept.

Clever – Intelligent – Smart

Šikovný, inteligentný, chytrý – tak by sa dali preložiť tieto slová. No v akých významoch sa používajú?

V skutočnosti, intelligent a smart majú podobné použitie, rozdiel medzi nimi spočíva v miere formálnosti (intelligent je formálnejšie a používa sa v novinových článkoch, smart je využívané skôr v bežnej komunikácii), no taktiež smart sa dá chápať až ako príliš prefíkaný, čiže môže mať aj negatívny význam, na rozdiel od intelligent.

Význam clever sa spája s kreativitou, ktorá môže byť chápaná v pozitívnom i negatívnom zmysle.

The stereotype that blondes are less intelligent is unsupported by scientific evidence.

Your son is 5 years old and he knows how to write? He is smart!

A man who creates a new method of reusing recycled material is clever.
A thief who invents a creative way to break into a bank is clever.

Actual – Current – Present

V prvom rade sa nesmieme nechať zmiasť a používať slovo actual ako aktuálny. Jeho význam je úplne iný a vzťahuje sa na niečo, čo je pravdivé/skutočné.

This article shows that unemployment is at 8%, but the actual rate is around 12%.

Použitie prídavných mien current a present je veľmi podobné, rozdiel je v tom, že current sa chápe vo význame vo všeobecnosti teraz, zatiaľ čo present je okamžite teraz/práve teraz na tomto mieste.

My brother currently lives in Bratislava, but he’s in Košice at present. = vo všeobecnosti žije v Bratislave, ale v tomto momente je v Košiciach.

The current situation is good, but the present case is an emergency. = vo všeobecnosti je situácia v poriadku, ale práve teraz máme stav núdze.

Accurate – Exact – Precise

Pri tejto trojici slov k výraznejším rozdielom v používaní nedochádza. Exact a precise sú zameniteľné a ich význam sa viaže na niečo, čo je úplne presné/správne. Viažu sa s rôznymi kombináciami slov.

Exact sa spája s replikami, kópiami, slovami, mierami, množstvom, dátumom, časom a miestom.

The exact distance is 1.700 metres.

Precise sa používa v spojení s presným znením v zmluve, mierami a momentmi. 

He can give no information at this precise moment in time.

Accurate môže byť chápané rovnako, no môže sa použiť aj vo význame takmer presné/správne (akurát). Používa sa s číslami, mierami, opisom, informáciami, prekladom, predpoveďami, odhadmi a pamäťou.

They hope to become more accurate in predicting earthquakes.

Afraid – Scared – Frightened

Základom týchto slov je strach a v tomto význame medzi týmito slovami rozdiel nie je. Čo sa však líši je gramatické použitie. So slovesom byť  + predložkou of sa používajú afraid a scared. Je možné to urobiť aj so slovom frightened, ale ide o veľmi nezvyčajnú záležitosť.

He’s afraid of snakes. = He’s scared of snakes.

Druhým kritériom je “strašidelný” podmet a následné prídavné meno. Takáto kombinácia funguje iba so slovami scared a frightened, slovo afraid sa v tejto konštrukcii použiť nedá.

The snakes scared me. = The snakes frightened me.

I význam samotný sa mierne líši. Keď niekto povie, že je afraid, tak sa niečoho boji, t. j. vyhýba sa konkrétnemu nositeľovi strachu, prípadne žiada o pomoc druhých, aby ho tohto strachu zbavili.

You’ve always been afraid of spiders.

Ak je niekto scared, tak je viditeľne vystrašený, začne plakať alebo mať iné emočné prejavy.

She was so scared to tell him what really happened.

Frightened je vydesený až na hranicu fóbie a je mu fyzicky zle pri pohľade na danú vec/osobu.

He was frightened that she would fall.

Awkward – Embarrassed

Nikto z nás sa nechce vystavovať hanbe, prípadne poníženiu. V ktorom prípade ide o awkward moment a kedy o embarrassed situáciu?

Awkward súvisí so spoločenskými schopnosťami, keď neviete, ako sa máte správať v istých sociálnych momentoch – môžete vytvoriť trápne ticho (awkward silence) alebo trápne momenty (awkward moments). Mimo spoločenských schopností môžete byť aj fyzicky strápnení, ak ste nemotorní/nešikovní, napríklad pri vykopnutí futbalovej lopty.

Some of the questions were rather awkward.

Embarrassed je niečo nepríjemné, čo sa stane pred niekým. Ide o pocit, keď máte chuť zmiznúť, alebo sa červenáte. Typickou situáciou môže byť spievanie si na verejnosti alebo popletenie šéfovho mena.

He felt embarrassed about undressing in front of his doctor.

Počas rande sa môžete cítiť naraz aj awkward aj embarrassed, podľa toho, či vám je trápna  samotné randenie, alebo sa vám na ňom stane aj nejaký konkrétny trapas.

Nabudúce si predstavíme skupinku ďalších prídavných mien, kde možno bádať zásadné rozdiely len pridaním jednej prípony či predpony.

Ďalšie články o prídavných menách:

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 1

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 3

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 4

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 5

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 6

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 7