piatok, 19 júla, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Zahrajme sa Special Words

Special Words sú slová, ktoré začínajú a končia na to isté písmeno, napr.

eye, window, comic, example

Niektoré special words sú palindrómy = slová, ktoré sa zľava 👉 doprava a naopak 👈 píšu rovnako, napr.

eye, level, mom, madam

Poďme sa hrať!

Potrebujeme: papiere, perá, slovníky

Ako na to?

Deti môžu hrať: každý sám za seba, vo dvojiciach, v skupinkách

Ich úlohou je: napísať čo najviac special words z hlavy alebo vyhľadaním v slovníku

Na úlohu im môžeme zadať časový limit (napr. 3 minúty) a vtedy sa víťazom stane ten, kto napíše najviac správnych special words.

Druhou foemou je, že deti majú napísať napr. 10 special words a vtedy sa víťazom stane ten, kto ich napíše najskôr.

noun, exclusive, kayak, wow, refer, stars ...

Koľko ich nazbierate z hlavy?

Hra Molekuly

Board Race

What’s up?