streda, 24 apríla, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Rozmanitosť anglickej gramatiky

Gramatika je pre niektorých z nás výzvou, pre iných peklom, ale určite sa zhodneme na tom, že človek, ktorý ju ovláda pôsobí inteligentnejším a presvedčivejším dojmom. Vedieť však všetky pravidlá a výnimky z pravidiel, to chce poriadku dávku trpezlivosti, mozgovej kapacity a predovšetkým nadhľadu.

Nie je gramatika ako gramatika … – na niektoré jazykové súčasti sme natoľko zvyknutí, že sa ich nedokážeme prenaučiť. Rovnaký problém nemáme len my Slováci (dva, dve, keď, kedy alebo nakoľko, keďže predstavujú len zlomok), ale majú ho aj rodení používatelia anglického jazyka. Ukážeme si pár príkladov, ktoré možno vtiahli do omylu aj nás.

1. He is running seventeen.

Ak chceme povedať, že niekomu ťahá na sedemnástku, nemôžeme “utekať” za týmto rokom, musíme použiť frázu He is sixteen alebo He is in his seventeenth year.

2. He is eighteen complete.

Rovnako tak nemôžeme niekomu “zanechať” pekný vek tým, že použijeme slovo complete, je potrebné používať frázu He is over eighteen.

3. According to me, it is wrong.

Fráza according to sa vždy používa v súvislosti s názorom niekoho iného (According to Einstein, we have a theory of relativity.), preto slovné spojenie according to me je nesprávne a použite radšej In my opinion it is wrong alebo I think it is wrong.

4. Our house is built by bricks

Pasív je síce správny, ale ak chceme povedať, že dom je postavený z tehál, musíme to povedať Our house is built of bricks, pretože za by musí nasledovať niekto živý.

5. He went to the back side of the building.

He went behind the building alebo He went to the back of the building, takto je to správne, back side je nesprávny variant.

6. There was a match between Team A against Team B.

Ak už použijeme predložku between, nemôžeme použiť aj predložku against a uchýlime sa teda k jednoduchšiemu There was a match between Team A and Team B.

7. There was a fight with John and Peter yesterday.

Between a and sú nerozlúčna dvojica, čo dokazuje aj ďalšia veta, kde v žiadnom prípade nemôžeme napísať with. Správna veta vyzerá takto: There was a fight between John and Peter yesterday. 

8. He asked a rise

Ak niekoto žiadate o niečo, nemôže to ostať len tak. Je nevyhnutné použiť predložku for. Čiže správny tvar vety vyzerá He asked for a rise.

9. Everyday he walks ten miles by foot.

Jednotka foot je nám síce vzdialená, keďže my máme svoj metrický systém, v každom prípade správna predložka je on – Everyday he walks ten miles on foot.

10. No mention

Nie je zač, respektíve nechaj tak, vieme vyjadriť aj cez You are welcome, ale môžeme použiť aj frázu Please, do not mention it, nie však iba skrátenú podobu, ktorá je uvedená vyššie.

Rozdielov a odchýlok je v gramatikách jazykov veľa a celkový sumár by zabral mnoho času, úsilia a odhodlania, my sme spomenuli najčastejšie chyby, ktorých sa mnohokrát dopúšťajú aj native speakeri. Aký je Váš názor na gramatiku? Je to vec memorovania sa alebo cviku?

Ďalšie články:

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 1

50 populárnych anglických textových skratiek

Dvojitý rod – Double genre