štvrtok, 23 mája, 2024

DETI, RUŠTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Hravá ruština – synonymá a antonymá

 

pokračovanie 1. Slovné hry

HRA DRAŽBA

Slovná hra je zameraná na precvičovanie si slov tvoriacich synonymický rad v ruskom jazyku. Avšak, ako každá hra, možno ju alternovať napríklad tak, že okrem hľadania synoným, deti hľadajú aj antonymum.

Cieľom hry je nájsť čo najviac synoným, slov s podobným významom.

Deti „prihadzujú“ nové slová buď v abecednom poradí, alebo podľa významových odtienkov.

Deťom vysvetlíme význam každého slova, ktoré tvorí synonymický rad. Dôležité je upozorniť deti na kontext, v ktorom sa slovo používa, napríklad na jednoduchej ukážke – úryvok z knižky alebo čítanky. A potom im pomôžme vytvoriť vlastné vety či krátky súvislý text.

Deti sa naučia rozlišovať jemné významové odtienky slov v ruskom jazyku, dokážu samostatne doplniť synonymický rad, a zároveň nájsť vhodné antonymum, slovo s protikladným významom.

Pre ozvláštnenie hry, môžeme dať deťom zoznam synoným a súťažiť, kto ich rýchlejšie usporiada podľa ruskej abecedy a slovenskej abecedy. Deti si tak zopakujú aj  abecedu.

 

Praktická ukážka

slovo AKTÍVNY – АКТИВНЫЙ

(*význam slova v slovenskom jazyku: prejavujúci zvýšenú aktivitu, úsilie pri dosahovaní istého cieľa; založený na aktivite)

(*v ruskom jazyku: исполненный энергии, жизненных сил, проявляющий живое, заинтересованное участие в чем-либо)

Synonymický rad v ruskom jazyku:

активный – деятельный – энергичный – энергический – интенсивный – инициативный – живой – деловой – оживлённый – динамичный – предприимчивый – созидательный – творческий – плодотворный – самодеятельный – распорядительный – конструктивный – шустрый – боевой …

Synonymický rad v slovenskom jazyku:

aktívny – činný – iniciatívny – činorodý – agilný – horlivý – podnikavý – nelenivý – výkonný – tvorivý – kreatívny – plodný – produktívny – konštruktívny – inšpiratívny – invenčný – podnetný …

Antonymá k slovu aktívny v ruskom jazyku:

пассивный – инертный – бездеятельный – безынициативный – безучастный – апатичный – равнодушный …

Antonymá k slovu aktívny v slovenskom jazyku:

pasívny – nečinný – neaktívny – neiniciatívny – oblomovský – nebojovný – nevýbojný – nepodnikavý – apatický – letargický – inertný – pohodlný – ľahostajný …

Deti si sami môžu vytvoriť antonymnú dvojicu alebo vybrať slovo zo zoznamu.

Dajme deťom priestor na kreativitu a fantáziu. Každé nové slovo, ktoré sa naučia, rozšíri ich slovnú zásobu z ruského jazyka a zároveň im pomôže pri vyjadrovaní.

Nasledujúca hra bude DETEKTÍVKA.

 

Hravá ruština – hra Korektor

Друг детства – рассказ

Lev Nikolajevič Tolstoj