piatok, 24 mája, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

25 fráz, o ktorých možno neviete, že sú od Shakespear-a

 

Žijeme niekoľko storočí od čias Shakespear-a a množstvo slov a fráz vytvorených jeho perom sa aj dnes často používa.

Nie je stopercentne dokázateľné, či slovo alebo fráza existovalo už v predošlom období, alebo ho vytvoril, jeho hry nám však často poskytujú najskoršie zaznamenané použitie.

Tu je 25 slov a výrazov, ktoré použil vo svojich hrách a ktoré zľudoveli a používajú sa dodnes.

 

1) addiction

– Othello

2) epileptic

– King Lear

3) eventful

– As You Like It

4) fashionable

– Troilus and Cressida

5) hot-blooded

– King Lear

6) manager

– A Midsummer Night’s Dream

7) negotiate

– Much Ado About Nothing

8) uncomfortable

– Romeo and Juliet

9) unreal

– Macbeth

***

10) a heart of gold

– Henry V

11) a wild goose chase

– Romeo and Juliet

12) all of a sudden

– The Taming of the Shrew

13) break the ice

– The Taming of the Shrew

14) fancy-free

– A Midsummer Night’s Dream

15) for goodness sake

– Henry VIII

16) in stitches

– Twelfth Night

17) salad days

– Antony and Cleopatra

***

18) Come what come may.

– Macbeth

19) Neither here not there.

– Othello

20) Eaten out of house and home.

– Henry IV, Part II

21) Knock knock! Who’s there?

– Macbeth

22) There’s method in my madness.

– Hamlet

23) Too much of a good thing.

– As You Like It

24) Vanish into thin air.

– Othello

25) What’s done is done.

– Macbeth

 

Pikošky o Shakespear-ovi

Make or Do

Online čitáreň