štvrtok, 23 mája, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Zdrobneniny v angličtine

Zdrobneniny alias diminutives sú slová, ktoré sa používajú väčšinou v hovorovom štýle a vyjadrujú, že niečo je malé alebo milé, napr. mummy, kitty, selfie.

Tvorenie zdrobnenín

V angličtine sa zdrobneniny tvoria najčastejšie:

1) príponou – y, -ie

 • mummy/mommy, daddy, kitty, puppy
 • doggie, cookie

2) príponou – let

 • book > booklet, drop > droplet

3) príponou – ling

 • dear > darling, duck > duckling

4) príponou -et(te)

 • cigar > cigarette, kitchen > kitchenette

5) použitím slov mini, little, tiny

 • minibus, miniskirt, minivan, little boy, little butteefly, tiny house

Tvorenie zdrobnenín pri menách

Pri menách sa pridáva -y, -ie, napr.:

 • Alison > Aly, Ally, Allie
 • Andrew > Andy
 • Angelina > Angie
 • Anthony > Tony
 • Arnold > Arnie
 • Benjamin > Benny
 • Charles > Charlie
 • Daniel > Danny
 • David > Dave, Davey
 • Deborah > Debbie
 • Dolores > Dolly
 • Dorothy > Dotty
 • Eduard > Eddie, Eddy
 • Elizabeth > Lizzy (Liza, Libb, Lisbeth, Beth)
 • Henry > Harry
 • James > Jimmy, Jamie
 • Jennifer > Jenny
 • John > Johny (Jack, Jake)
 • Joseph > Joe, Joey
 • Kathryn > Kate, Katie
 • Lucas > Luky
 • Margaret > Meggy, Megan (Rita, Greta)
 • Penelope > Penny
 • Robert > Robbie / Bobbie
 • Samuel / Samantha > Sammy
 • Sarah > Sally
 • Susan > Suzie
 • Thomas > Tommy
 • Timothy > Timmy
 • Victoria > Vicky
 • William > Billy, Willy

Pri dospelých sa pri familiárnom oslovení mená skracujú, napr.:

 • Benjamin > Ben
 • Charlie > Chuck
 • Daniel > Dan
 • Deborah > Deb
 • Elizabeth > Liz
 • Emily > Emy
 • Gilbert (Robert, Herbert, Hubert, , Norbert, Berthold, Humbert, Dagobert, Gerbert, Lambert, etc.) > Bert
 • James > Jim
 • Jennifer > Jen
 • Margaret > Meg
 • Nicolas > Nick
 • Pamela > Pam
 • Robert > Rob / Bob
 • Samuel / Samantha > Sam
 • Susan > Sue
 • Thomas > Tom
 • Timothy > Tim
 • William > Bill, Will

A na záver si dáme niekoľko zdrobnenín vo vetičkách ;).

bestie = your best friend

They have been besties since primary school.

footie = football

Have you been watching the footie?

goodies and baddies = the good guys and the bad guys, often in a film, book

The goodies defend Earth against the baddies.

selfie = a photo you take of yourself

His webpage consists only of his selfies.

telly = television

There’s nothing interesting on telly this month.

tummy = stomach

Nicky has a tummy ache after eating so many cookies.

Home a predložky

Tvorenie slov v angličtine

Prípony -ish a -y