piatok, 24 mája, 2024

SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Prísudok v slovenčine

Prísudok je základný vetný člen, ktorý vyjadruje:

  • čo podmet robí – mama kreslí
  • alebo čo sa s podmetom deje – kvety rastù

Prísudok je vo vete vždy nadradeným vetným členom predmetu, príslovkovému určeniu, doplnku, ktorý zároveň rozvíja aj podmet.

Ako sa pýtame na prísudok

Čo robí podmet, čo sa s ním deje?

Napríklad: Čo robí mama? Čo sa deje s kvetmi?

Delenie

1) slovesný prísudok

Môže byť vyjadrený:

a) jednoduchým alebo zloženým slovesným tvarom, napr.:

(Mama) kreslí. (Mama) by chcela kresliť.

b) plnovýznamovým slovesom, napr.: píšem, smejem sa, spím

c) neplnovýznamovým (pomocným) slovesom + neurčitkom plnovýznamového slovesa, napr.:

chcem cestovať , musím cvičiť, môžem ísť

2) neslovesný (menný) prísudok

Je vyjadrený kombináciou sponového
slovesa byť, stať sa 

+ podstatné meno – Je obchodníkom. spisovateľmi.

+ prídavné meno – Je dobrosrdečná. Sme šťastní.

+ zámeno – Je taký. Je taká.

+ číslovka – Je prvá. Sú tretí.

Vetné členy

Ohybné a neohybné slová

Predložky