pondelok, 22 apríla, 2024

SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Predložky v slovenčine podľa pádu

V slovenčine sa predložky môžu spájať s jedným alebo viacerými pádmi.

1) JEDEN PÁD

S 2. pádom (genitívom; koho? čo?) sa spájajú predložky:

 • bez, blízko, namiesto, neďaleko, od, ohľadne, podľa, u, uprostred, vedľa, vopred, vyše, zdola, zhora, zvnútra, zvonka, z
 • Bez nej je tu smutno. (bez koho?); Vyše rieky postavili novú reštauráciu. (vyše čoho?)

S 3. pádom (datívom; komu? čomu?) sa spájajú predložky:

 • k, kvôli, napriek, naproti, oproti, proti, voči
 • Napriek veľkej zime sa rozhodol ísť na prechádzku. (napriek čomu?)

So 4. pádom (akuzatívom; koho? čo vidím?) sa spájajú predložky:

 • cez, pre
 • Nechoď cez pole, je tam blato. (cez čo?)

So 6. pádom (lokálom; o kom? o čom?) sa spájajú predložky:

 • popri, pri
 • Zastavili sme sa pri výklade. (pri čom?)

So 7. pádom (inštrumentálom; s kým? s čím?) sa spájajú predložky:

 • dolu, hore, s
 • S nimi je vždy zábava. (s kým?)

2) DVA PÁDY

S 2. a 7. pádom (genitívom a inštrunentálom):

 • naprieč

So 4. a 6. pádom (akuzatívom a lokálom):

 •  na, o, po, v;

So 4. a 7. pádom (akuzatívom a inštrunentálom):

 • medzi, nad, pod, pred

3) TRI PÁDY

S 2., 4. a 7. pádom (genitívom akuzatívom a inštrunentálom):

 •  za

Predložky v slovenčine

Tvorenie slov v slovenčine

Slovné druhy