piatok, 19 júla, 2024

SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Vyjadrovanie záporu v slovenčine

V slovenčine vyjadrujeme zápor viacerými spôsobmi. Tu je stručný prehľad:

1) slovotvornou predponou NE-

  • neprídem, nechce, nespí, nedoniesli, nepijeme …

2) časticou NIE

  • nie je to pravda; nie je smutná; nie si odfotený; nie sú pripravení …

3) vymedzovacími slovami NIČ, NIKTO, NIKDY

  • nič mi neposlal; nikto nevie prečo; nikdy nezabudni, že …

4) slovotvornou predponou BEZ-

  • bezlepkový, bezbarierový, bezvýznamný, bezdetný, bezchrbtový …

5) cudzími slovotvornými predponami A-, DE-, DIS-, DYS-, I-

  • asymetrický, detoxikovať, diskvalifikovať, dysfunkčný, iracionálny …

Tvorenie slov

Rozdeľovanie slov

Slovesá v slovenčine