nedeľa, 23 júna, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Čo je auxiliary verb?

Auxiliaty Verb alias pomocné sloveso pomáha hlavnému slovesu, preto sa nazýva pomocné sloveso :).

Existujú pomocné slovesá:

Primárne pomocné slovesá

Medzi primárne pomocné slovesá patria be, have, do. Všetky tri sa používajú na vytvorenie rôznych gramatických konštrukcií.

DO

Tvary: do, does, did, do not, does not, did not

Primárne pomocné „DO“ používame pre prítomný jednoduchý a minulý jednoduchý čas.

Vo všeobecnosti ho používame pri tvorení otázky a záporu, napríklad:

 • Do you like it?
 • I do not like it.
 • Did he pass the exam?
 • We did not travel to Paris last summer.

HAVE

Tvary: have, has, had, have not, has not, had not

Primárne pomocné „HAVE“ používame pri tvorení predprítomného, predminulého a predbudúceho čssu jednoduchého a priebehového, napr.:

 • I have just painted my room.
 • She has never been to Japan.
 • Jack had gone before we came.

BE

Tvary: am, is, are, was, were, am not, are not, is not, was not, were not

Primárne pomocné „BE“ používame pri tvorení priebehových časov a tŕpneho rodu, napr.:

 • I am waiting for her.
 • Liz is standing by the window.
 • We were walking in the park for five hours yesterday.
 • This book was written by her aunt.

Slovesá be, do a have môžu patriť aj medzi plnovýznamové slovesá, napr.:

 • sloveso DO – existuje aj vo forme plnovýznamového slovesa “robiť” – I do my homework every day.
 • Sloveso BE – existuje aj vo forme plnovýznamového slovesa “byť” – I am a manager.
 • Sloveso HAVE – vyjadruje vlastníctvo “mať” – They have a beautiful vila by the sea.

Základné modálne pomocné slovesá

Medzi základné modálne slovesá patria can ~ môcť, dokázať, may ~ smieť, must ~ musieť.

Tvary: can, cannot / can’t, may, must not / mustn’t, must, need not / needn’t

Otázky pri nich tvoríme prehodením slovosledu, napr.:

 • Can you swim?
 • May I open the window?
 • Must we go there now?

Tvorenie minulého času

Make or Do

Zmiznú nepravidelné slovesá