nedeľa, 23 júna, 2024

RÔZNE JAZYKY

Zaujímavé aktivity vo vzdelávaní v Jazykovej škole VAGeS

Autor článku: JŠ VAGeS

Vo svete vzdelávania je potreba inovácií stále aktuálna. Tradičné metódy výučby ustupujú novým a efektívnym formám, ktoré sú nielen vzdelávacie, ale aj zábavné. Preto sa stále viac škôl venuje aktivitám, ktoré majú pomôcť študentom učiť sa efektívnejšie a zaujímavejšie a tiež pomáhajú lektorom vytvárať nové kreatívne koncepty výučby.

Jazyková škola VAGeS sa už viac ako 30 rokov venuje výučbe cudzích jazykov. Okrem štandardného vyučovania študentov sa škola realizuje aj ďalšie aktivity, ktoré nie sú úplne bežné. O čo presne ide?

Pomocná ruka pre odídencov z Ukrajiny

V súvislosti so situáciou na Ukrajine v roku 2022 sa Jazyková škola VAGeS rozhodla pomôcť odídencom z tejto krajiny. Škola vytvorila hneď niekoľko projektov pre pomoc a lepšiu integráciu odídencov na Slovensku.

“Veríme, že porozumenie je kľúčom k úspešnej integrácii do spoločnosti a preto je našou povinnosťou podať pomocnú ruku,” hovorí riaditeľka Jazykovej školy VAGeS, Ing. Mgr. Ivana Bytelová. V aktivitách pre odídencov sa lektori snažia vytvoriť príjemnú a podpornú atmosféru, v ktorej sa môžu odídenci cítiť bezpečne a sebavedome.

Workshopy pre učiteľov a študentov

Aby jazyková škola mohla odovzdať kvalitu výučby svojím študentom, musí mať kvalitných lektorov, a to je ďalšia zo zaujímavých aktivít, ktoré jazyková škola robí. Škola organizuje otvorené workshopy ako pre svojich učiteľov, tak aj pre učiteľov iných škôl a študentov učiteľských odborov. Na workshopoch sa učitelia z rôznych škôl a organizácií stretávajú a vzájomne si vymieňajú tipy a triky, ako vyučovať cudzie jazyky.

Workshopy sa venujú rôznym témam, ako sú napríklad:

Moderné metódy výučby cudzích jazykov
Didaktika cudzích jazykov
Motivácia študentov
Práca s rôznymi typmi študentov

Workshopy sú prístupné pre všetkých učiteľov cudzích jazykov, ktorí túžia získavať viac informácií o moderných metódach výučby a spôsoboch, ako zlepšiť svoju vlastnú pedagogickú prax.

Erasmus+ pobyty pre lektorov

Dobrá a silná jazyková škola musí byť postavená na kvalitných a profesionálnych lektoroch. Preto sa Jazyková škola VAGeS robí všetko preto, aby jej lektori mali príležitosť na osobný a profesijný rozvoj. Škola zabezpečuje a vysiela svojich lektorov na pobyty Erasmus+, kde sa zdokonaľujú v cudzom jazyku, učia sa nové metódy výučby a spoznávajú kultúru iných krajín.

Títo lektori sa následne stávajú cennými zdrojmi pre školu, keďže sú schopní zdieľať svoje skúsenosti s kolegami a pomáhať im zlepšovať sa.