streda, 24 apríla, 2024

ANGLIČTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Delexikalné slovesá v angličtine

V angličtine nájdete množstvo javov, ktoré nám slovenský jazyk neponúka. Jedným z nich je aj delexikalizácia, respektíve zobratie lexikálneho významu danému slovu a jeho následne prenesenie na iné slovo. Dnes sa pozrieme ako funguje tento jav na anglických slovesách.

V tomto prípade ide o prenesenie hlavného významu slovesa na podstatné meno. Medzi slovesom a podstatným menom sa môže nachádzať aj prídavné meno. Ide najčastejšie o jav, ktorý nastáva pri často používaných slovesách, akými sú have, take a pod. Tu sú ukážky.

HAVE

have a meal – jesť (namiesto eat)

have breakfast – raňajkovať

have lunch – obedovať

have dinner – večerať

have a snack – desiatovať

have a cup of tea – dať si šálku čaju

have a drink – napiť sa

have a look – pozrieť sa

have a chat – pokecať

have a conversation – konverzovať

have a discussion – diskutovať

have a talk – porozprávať sa

have a bath – (o)kúpať (sa)

have a shower – (o)sprchovať (sa)

have a wash – umyť (sa)

have a scrub – vydrhnúť (sa)

have a break, a holiday, a rest – dať si prestávku/prázdniny/oddych

have an argument, a dispute, a fight, a quarrel – (po)hádať sa

TAKE

take a bath – vykúpať (sa)

take a shower – vysprchovať (sa)

take a wash – vyumývať (sa)

take a break, a holiday, a rest – zobrať si prestávku/prázdniny/pauzu

take care/take care of – starať sa

take a turn/turns – striedať (sa)

take trouble/the trouble – dať si námahu

take a chance – využiť šancu

take a risk – risknúť

take a decision – prijať rozhodnutie

take a photograph/photos – fotiť

DO

Do sa často spája s domácimi prácami:

do the vacuuming – vysávať

do the ironing – žehliť

do the laundry – prať

do the cooking – variť

do the washing-up – umývať riad

GO

go a jog – behať (rekreačne)

go (for) a ride – previezť sa

go a swim/swimming – plávať

go a run – (za)behať (si)

go a stroll – prechádzať sa (pomaly)

go a walk – prechádzať sa

MAKE

make a comment – komentovať

make an enquiry – zisťovať/vyšetrovať

make a noise – robiť hluk

make a point – dať si záležať

make a promise – sľúbiť

make a sound – vydať zvuk

make a speech – predniesť reč

make a suggestion – navrhnúť

make arrangements – pripraviť

make a choice – vybrať si

make a decision – rozhodnúť sa

make a plan/plans – (na)plánovať

make an appointment – dohodnúť sa

make a date – stretnúť sa

GIVE

give a cry – rozplakať

give a laugh – rozosmiať

give a scream – rozkričať

give a shout – rozrevať

give a whistle – zapískať

give a smile – rozveseliť

give a grin – vyškierať (sa)

give a look – pozrieť sa

give a glance – mrknúť sa

give a kick – nakopnúť

give a punch – udrieť

give a slap – (pre)fackať

give a push – potlačiť

give a knock – (za)buchnúť

give a blow – (vy)fuknúť

give a hug – objať

give a kiss – pobozkať

give a stroke – pohladiť

give some advice – poradiť

give an answer – odpovedať

give some information – informovať

give an interview – dať rozhovor

give a lecture – kázať

give some news – povedať novinky

give a report – podať hlásenie

give a speech – predniesť reč

give a talk – porozprávať sa

give a warning – varovať

Ďalšie články:

Rozdiely v používaní prídavných mien v AJ

Interpunkčné znamienka v anglickom jazyku

15 pokročilých anglických fráz na vyjadrenie emócií

Stručný prehľad anglických modálnych slovies