piatok, 19 júla, 2024

SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Užívate si Fašiangy, či?

Fašiangy, Turice, Veľká noc idze,

kto nemá kožúška, zima mu budze.

Aj takto by sme si mohli zanôtiť v týchto dňoch, tento článok však nebude o zvykoch a tradíciách, ale o tom kratičkom “či“.

Veľa z nás ho používa práve na tú krátku zisťovaciu otázku, alebo pri použití vo vete možno zaváha, či pred to či dať čiarku a či nie.

Čo je “či”?

Či môže byť:

A. SPOJKA

1) podraďovacia spojka, napr.:

 • Ludo sa ma pýtal, či mu zavolám? 
 • Nevieme, či pricestuje načas.
 • Rozhodoval sa, či si kúpi nové auto.

V podraďovacích vetách pred či píšeme čiarku. Či sa nedá nahradiť spojkou alebo.

2) priraďovacia spojka

Často sa používa vo dvojici spojok 

či – či; či – alebo; tak či tak; tak či onak

Vyjadruje:

 • vylučovací vzťah, napr. Dáš si kávu či čaj?
 • zlučovací vzťah, napr. Či v zime, či v lete, páči sa mi, že jazyky viete.; Či piatok, či sviatok, zacvičiť si treba.
 • eventualitu, napr. Môže to trvať 5 či 6 minút.

V priraďovacích vetách čiarku nepíšeme pred prvým či, pred druhým a ďaľšími už čiarku píšeme. Či sa dá nahradiť spojkou alebo.

B. ČASTICA

Či ako častica uvádza vetu:

1) opytovaciu, napr.:

 • Či som vám to nepovedal?

2) zvolaciu, napr.:

 • Či nám len bude sveta žiť!

Hovorovo ju používame, keď chceme prisvedčiť, napr.: 

 • Páči sa ti? – Že či! 

Či používame aj na zdôraznenie výpovede, napr.:

 • Máme dosť energie, či nie?

C. CITOSLOVCIE

V tomto prípade je súčasťou výrazu “či čo”, ktorý vyjadruje pochybnosť, neistotu, napr.:

 • Potratil si rozum, či čo?