štvrtok, 23 mája, 2024

SLOVENČINA, UČÍME (sa) JAZYKY

11 krásnych slov, kvôli ktorým sa zaľúbite do slovenčiny

 

Tak takto znie názov článku od človeka z inej krajiny, ktorý navštívil Slovensko.

Vie toho o našej reci a našej rodnej hrude viac ty alebo on? 😉

 

Čo hovorí o slovenčine?

Slovenčina je úradným jazykom jednej malej krajiny v strednej Európe a má celkovo okolo šesť miliónov hovoriacich. Slovenčina sa vyvinula zo starodávneho praslovanského jazyka.

 

A ktore sú to tie krásne slovenské slova?

Všimnite si, ako uvádza ich výslovnosť a ako ich popisuje.

Keď krásne slová, tak ako prvé je …

1. Krásny [kraz-nee] / Lovely

Toto slovo vystihuje niečo alebo niekoho, kto je krásny, nádherný, pekný alebo vynikajúci.

Krásny zážitok môžete zažiť, ak budete celý deň lyžovať so svojimi najlepšími priateľmi v tatranských horách.

2. Kvietok [kiv-ee-tok] / Flower

Slovenské slovo pre kvet znie nádherne. Slováci si navzájom často dávajú krásne kytice kvetov.

3. -ko alebo –ka

Toto je zdrobňovacia prípona, ktorá sa často pripája na koniec mena. Niekto s priateľom menom Andrej by ho mohol volať Andrejko. Žene menom Jana pripoja –ka a hovoria jej Janka.

4. Dobrú chuť! [doh-brew-chooch] / Bon appetite!

Táto fráza sa používa pred jedlom. Slováci si vždy pred jedlom želajú „Dobrú chuť!“.

5. Fujara [Fu-har-a] / Traditional Woodwind Instrument

Tradičný dychový nástroj, ktorý je dôležitou súčasťou každého slovenského folklórneho festivalu. Hru na fujare pôvodne používali pastieri na strednom a severnom Slovensku.

Fujara je na zozname UNESCO dedičstva ľudstva. Pred návštevou Slovenska si vypočujte fujaru, aby ste rýchlo zachytili jej jedinečný zvuk na letnom festivale ľudovej hudby, ako je napríklad Pol’ana Folk Festival v Detve.

6. Láska [lah-ska] / Love

Často sa hovorí aj moja láska. Používa sa v textoch mnohých piesní, od popových až po tradičné ľudové.

7. Milujem ťa [meel-u-yem ta] / I love you

Používa sa na označenie romantickej lásky k dlhodobému priateľovi alebo priateľke alebo k manželovi alebo manželke.

8. Sedlák [seh-deh] / Peasant

Toto slovo pochádza z histórie Slovenska ako národa, ktorý vladne  poľnohospodárstvu.

Sedlák je tieź na Slovensku bežné priezvisko a označuje rodinu, ktorej pôvodným povolaním bolo obrábanie pôdy.

Toto slovo môže tiež popisovať osobu, ktorá pochádza z malej vidieckej dediny a presťahovala sa do mesta. Tento pojem získal na popularite, keď bolo veľa Slovákov nútených odsťahovať sa z dedín, kde žili v 50. až 80. rokoch 20. storočia.

9. Zábava [za-bah-va] / Fun

Stihnúť letný hudobný festival na Slovensku je určite zábava, rovnako ako rútiť sa po tobogánoch v Tatralandii.

10. Šťastný [ste-ash-nee] / Happy

Šťadtný znamená cítiť sa šťastný, dobre.

Je to tiež populárne priezvisko, ako v prípade troch slávnych bratov, ktorí hrali hokej na Slovensku: Marián Šťastný, Peter Šťastný a Anton Šťastný.

Anton bol prvým človekom narodeným a trénovaným na Slovensku, ktorý bol draftovaný do NHL. Hrával za Quebec Nordiques.

11. Miláčik [mill-ak-zik] / Darling

Rodičia často nazývajú svoje deti miláčikmi a partneri sa často nazývajú miláčikmi.

Aké slovenské slová sú krásne podľa vás?

 

Kedy vznikii vybrané slová?

Prvá báseň v slovenčine

Dvojbodka

Zdroj: spracované z Culture Trip, 20 June 2018, Taylor Geiger; obrázok prevzatý z fujara.sk