nedeľa, 23 júna, 2024

FRANCÚZŠTINA, UČÍME (sa) JAZYKY

Francúzske hotelové “réservé”

Rozhodli ste sa konečne si dopriať oddych? Ak bude vašou finálnou destináciou Francúzsko, je pre vás žiadúce, aby ste sa naučili zopár typických francúzskych fráz, keďže Francúzi sa s vami po anglicky veľmi rozprávať nebudú. V tomto článku si ukážeme niektoré z nich.

Ubytovanie býva jednou z najťažších vecí na dovolenke. Obzvlášť, ak ste v krajine, kde máte problém dorozumieť sa iným ako materinským jazykom krajiny. V tom prípade musíte siahnuť po prekladači a ten nie vždy správne vyjadrí to, čo sa potrebujete dozvedieť.

Opäť si môžete urobiť zoznam tých fráz, ktoré budete reálne potrebovať a postupne k nim pridávať ďalšie a ďalšie, až si vytvoríte zoznam otázok a odpovedí, ktoré budete môcť využiť pri každom dopriatom odpočinku v zahraničí.

Dosť slov, ideme na konkrétne frázy 🙂

-Je cherche une chambre d’hôtel. (Hľadám izbu v hoteli.)
-Je cherche deux chambres d’hôtel pour 2 nuits. (Hľadám dve izby v hoteli na dve noci.)
-Je cherche une chambre d’hôtel avec un prix de 20 EUR. (Hľadám hotelovú izbu do 20 EUR.)
-Avez-vous une chambre pour ce soir ? / pour une personne / pour deux personnes / pour une nuit / pour deux nuits? (Máte izbu na dnešná večer/pre jednu osobu/ pre dve osoby/na jednu noc/na dve noci?)
Avez-vous une chambre pour ce soir pour une personne? (Máte izbu na dnešný večer pre jednu osobu?)
-une chambre avec douche / une chambre avec toilettes / une chambre à un lit / une chambre à deux lits / une chambre avec un grand lit / un lit supplémentaire (Máte izbu so sprchou/toaletou/jednolôžkovou posteľou/dvojlôžkovou posteľou/manželskou posteľou/s prístelkou)
-Je voudrais un lit supplémentaire. (Chcel by som prístelku.)
-Non c’est trop cher. (Nie, je to drahé.)
C’est trop petit. Vous avez d’autres chambres? (Je to príliš malé. Máte iné izby?)
-J’ai réservé une chambre au nom de Monsieur RRRR (Mám rezervovanú izbu na meno pán RRRR.)
-Je voudrais rester une nuit de plus.
(Chcem zostať jednu noc navyše)
-Pour combien de personnes?
(Pre koľko osôb?)
-Pour combien de nuits?
(Na koľko nocí?)
-Désolé, c’est complet.
(Je mi to ľúto, sme plní.)
-Excusez-moi, la douche ne marche pas.
(Prepáčte mi, nejde sprcha.)
-La télévision ne marche pas.
(Televízor nefunguje.)
-Le téléphone ne marche pas.
(Telefón nefunguje.)
-Le climatiseur ne marche pas.
(Klimatizácia nefunguje.)
-Il n’y a pas d’eau chaude.
(Nejde teplá voda.)
-Il n’y a pas de serviette.
(Nie je tu uterák.)
-Il n’y a pas de savon. Il n’y a pas de papier toilette.
(Nie je tu mydlo/toaletný papier.)
-J’ai laissé la clé dans la chambre.
(Nechal som kľúč na izbe.)
-J’ai oublié la clé dans la chambre.
(Zabudol som kľúč na izbe.)

Aké sú najčastejšie problémy, s ktorými sa stretávate v hoteloch vy?

Ďalšie články:

Čítanie francúzskej koncovky -e_ na 7 spôsobov

25 ubytovacích fráz

Francúzske zamilované frázy

Anglicizmy s pôvodom vo francúzštine

50 populárnych anglických textových skratiek