piatok, 24 mája, 2024

DETI, O PROJEKTOCH

KVET 2020 – aký mal byť a aký bol

Je posledný deň školského roku 2019/20, ktorý väčšine z nás zostane v pamäti ako netypický, rúškový a s inými prívlastkami spojený rok.

V júni pred rokom, kedy zvyčajne uverejňujeme podmienky a informácie ku projektom, ktoré sa budú realizovať v nasledujúcom školskom roku, sme sa pripravovali na prezenčnú formu Klasik s príchuťou 10 výročia.

Na desiaty ročník určite nezabudneme.

Prípravy boli v pohode, podľa plánov. Prišlo semifinále. S polovicou Slovenska sme si užili živé prednesy a vystúpenia a potom …

Všetci vieme čo …

Z verzie Klasik dupľovaná verzia Movie.

Výzva. Skúška flexibility, zručností, ufrfľanosti, nadšenia pre jazyky, prijatia a pochopenia, lenivosti a výhovoriek, zvládnutia a posunu vpred, získania nových vedomostí a zručností, objavenia možností … – vo všeobecnosti, nielen čo sa týka Jazykového kvetu.

Napriek nedobrovoľným “prázdninám” (všetci vieme, že od prázdnin to malo na míle ďaleko pre školou i škôlkou povinných malých, veľkých, rodičov) boli niektoré súťažné kategórie pre poroty tvrdým orieškom. Niektorým súťažiacim paradoxne lepšie vypálili prednesy v krajskom kole ako na celoslovenskom finále. Nepochybne zaujímavé boli viaceré dielka v kategórii vlastnej tvorby, ako aj poviedky v ŤUKNI.

Súťažiaci si pripravili aj veľmi pekné kulisy a scény, najstajlovali sa k téme a atmosfére prednesu a umocnili tak celkový dojem zo svojho vystúpenia. Pokiaľ je jazyková časť na úrovni, sú takéto detaily vždy plusom, nemali by však byť na úkor jazyka – Kvet je jazykovo-umelecká súťaž a prioritu má pri hodnotení jazyková stránka.

Emócií, inšpirácie, dojmov, nadšenia, údivu, pozerania príspevku bez dychu, so smiechom priniesol tohtoročný Kvet nie plné vrece, ale plné vrecia, hoc bol obrazovkový :).

A pre tých, pre ktorých život nie o kráse slov a rečí, inšpirácii pre iných, usilovnosti a zanietení pre obľúbené veci, ktoré sa s elánom vykonávajú ľahšie, zodpovednejšie, tu máme suché fakty 🙂:

  • Jazyky zastúpené na Kvete 2020, v poradí podľa účasti: AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ, SFF, TJ, ČIJ, UJ, VJ
  • Účasť podľa krajov: NR, KE, PO, TT, BA, BB, ZA, TN
  • Účasť podľa vekových kategórií: II., I., III.
  • Prezenčné kolá sa stihli zrealizovať v krajoch: BA, TT, NR, PO
  • Najsilnejšie jazykové kategórie: II. AJ P-P; III. NJ P-P; III. RJ P-P
  • Do celoslovenského kola sa prebojovalo 331 detí a tínedžerov.
  • Celoslovenských finalistov hodnotilo 8 porôt.

 

Poďakovania

 

Ďakujeme za účasť všetkým súťažiacim, ich pripravujúcim pedagógom a rodičom – asistentom pri nahrávaní, posielaní, počnúc od semifinále až po celoslovenské finále.

Ďakujeme študentom, koordinátorom za výpomoc pri realizovaní kôl.

Ďakujeme predsedníčkam a predsedom, členkám a členom porôt, individuálnym a z nasledujúcich inštitúcií:

IGE FF PU, IRO FF PU, IAA FF PU, IRU FF PU, KCJ FEM SPU, KGE FF UPJŚ, CJP FF UPJŠ, KRO FF UMB, KGE PF TU, KRU FF UCM, FMK UCM, KFJ FF UCM, KNJL PF UK, KAJL PF UK, KI pri UK

Brainy Jam Trnava, Helen Doron Nitra, Zuniga, Germanica Nitra, Move Ahead BB, Easy School BB, JŠ Žilina, Reboli Košice, Peira English Košice, Speak Well Prešov, Helen Doron Prešov, ICJ Bardejov, ZŠ Fatranská Nitra, ZŠ K. Svätopluka Nitra, Spojená škola J. Bosca Nová Dubnica

Ďakujeme spolupartnerom a ambasádorom: CVČ ABC, PF UK, CVĆ Kalokagatia, VKMR, Mesto Nitra, FF UMB, HA Prešov, NCD Nitra

Ďakujeme darcom cien: OUP, KSK, TSK, BSK, NSK, Veľvyslanectvo SRN, Veľvyslanectvo RF s RCVK, Martinus.sk, SAUF, Krokodílik, Náušnice Anna, Mgr. Jana Huťová

výsledky celoslovenského finále

obrázky z ročníka 2020