štvrtok, 23 mája, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Anglická rastlinná slovná zásoba

Október je mesiac, v ktorom začína naplno pôsobiť jeseň. Práve toto ročné obdobie je na jednej strane veľmi melancholické, kvôli vrtkavej nálade počasia, ale zároveň veľmi pozitívne, vďaka prírode, ktorá naberá všetky farby. S farbami by sme už mali byť v cudzom jazyku oboznámení – ale sme dostatočne zdatní aj so slovíčkami z prírody?

V tomto článku si popíšeme základnú slovnú zásobu, ktorá sa bude týkať prírody, konkrétne rastlín. Pôjde o veľmi stručný prehľad, ktorý si samozrejme môžete dopĺňať o ďalšiu pokročilejšiu slovnú zásobu. Sme totiž zvyknutí vedieť po anglicky všetky farby, mnoho zvierat, ale práve na rastliny sa často zabúda. Vrhnime sa na to!

 1. root [ruːt] – koreň
 2. leaf [liːf] – list (množné číslo je leaves)
 3. stem [stem] – stonka
 4. flower [ˈflaʊə] – kvet(ina), (roz)kvitnúť
 5. fruit [fruːt] – plod, ovocie
 6. chlorophyll [ˈklɔːrəfɪl] – chlorofyl (zelené rastlinné farbivo, čítaj s k, pretože zvuk -ch v angličtine neexistuje)
 7. photosynthesis [ˌfəʊtəʊˈsɪnθɪsɪs] – fotosyntéza (v angličtine ide o nepočítateľné podstatné meno)
 8. seed [siːd] – semienko
 9. germinate [ˈdʒɜːmɪˌneɪt] – (vy)kličiť
 10. oxygen [ˈɒksɪdʒən] – kyslík

A teraz si vypíšeme aj niekoľko fráz, ktoré v sebe majú rastlinnú slovnú zásobu:

 1. be rooted to the spot – byť/stáť ako pribitý/prikovaný
 2. be rooting for – držať palce
 3. fail to take root – neujať sa (u divákov)
 4. be rooted in – mať pôvod v niečom
 5. leaf through – prelistovať niečo
 6. from stem to stern – od hlavy až po päty (úplne celý)
 7. bear fruit – priniesť ovocie (v zmysle dobrej práce)
 8. fruit machine – hrací automat (v britskej angličtine)
 9. go/run to seed – upadať/zvädnúť (v zmysle už nebyť ambiciózny)
 10. sow the seeds – položiť základy pre niečo

Rastliny k svojmu životu potrebujú aj určité komponenty, ktorými sú:

 1. sunlight [ˈsʌnlaɪt] – slnečné svetlo
 2. water [ˈwɔːtə] – voda
 3. nutrient [ˈnjuːtrɪənt] – živina
 4. air [eə] – vzduch
 5. space [speɪs] – priestor
 6. temperature [ˈtemprɪtʃə] – teplota

Čo by ste ešte pridali k rastlinám?

Máte doma nejaké, ktoré viete pomenovať aj po anglicky?

Ďalšie články:

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 1

Tvorba minulého času pravidelných anglických slovies

Neformálne anglické zlúčené slová

50 populárnych anglických textových skratiek

Francúzske zamilované frázy