piatok, 24 mája, 2024

ANGLIČTINA, DETI, UČÍME (sa) JAZYKY

Slovná zásoba “Welcome to school”

September je mesiac, ktorý nasleduje po dvojmesačných letných prázdninách, ktoré si užívajú predovšetkým žiaci a učitelia. Každý oddych sa však raz končí a v tomto článku si predstavíme anglickú slovnú zásobu, ktorá súvisí s návratom do školských lavíc.

Na začiatku školského roka majú žiaci pomalšie tempo na rozbeh. Z tohto dôvodu je fajn pomaly vhupnúť do cudzieho jazyka preštudovaním si základných slov, ktoré sa nám spájajú so školou. Pri anglickom slove je vždy uvedený preklad a výrazy s rovnakým alebo podobným významom.

 1. Assigment – zadanie (task, duty)
 2. Enroll– zapísať sa (join, register)
 3. Eraser – guma (rubber)
 4. Examination – skúšanie (checking, questioning)
 5. Glossary – glosár (dictionnary, vocabulary)
 6. Highlighter – zvýrazňovač (marker pen)
 7. Homework – domáca úloha (exercice, task, practice, schoolwork…)
 8. Library – knižnica (study room, reading room)
 9. Paste – lepidlo (glue, gum)
 10. Principal – riaditeľ(ka) (director, headmaster)
 11. Pupil – žiak (student, learner)
 12. Ruler – pravítko (rule, triangle)
 13. Schedule – rozvrh (plan, timetable)

Čo všetko by ste ešte pridali do povinného “Welcome to school” balíčka? Pripravte si vlastný zoznam a ohúrte učiteľa pred opakovaním učiva 🙂

Ďalšie články:

Rozdiely v používaní prídavných mien v angličtine 1

Tvorba minulého času pravidelných anglických slovies

Neformálne anglické zlúčené slová

50 populárnych anglických textových skratiek

Francúzske zamilované frázy