nedeľa, 23 júna, 2024

ANGLIČTINA, DETI, RÔZNE JAZYKY, UČÍME (sa) JAZYKY

Hra Pamätám si ..

Táto hra je vhodná pre rôzne jazyky a je zamersná na slovnú zásobu.

Čo potrebujeme?

  • vytlačený poster s obrázkami rôznych vecí al. poster, ktorý deťom premietneme
  • papiere a perá na zapisovanie / tabuľu

Ako to urobíme?

Deti môžu hrať individuálne, vo dvojiciach, alebo v skupinkách.

1) Deťom ukážeme / premietneme poster s obrázkami. Môžeme začať s posterom, na ktorom je 10 obrázkov, potom 15, 20 atď.

Deti sa pozerajú na poster 30 – 60 sekúnd.

2) Potom majú v nejakom časovom limite napísať na papier, čo si zapamätali.

Ak máte skvelú starú krídlovú tabuľu a menej detí, môžu v skupinkách písať na tabuľu (pravé, ľavé krídlo z oboch strán a jedna skupinka v strede). Využíva sa pri tom lepšie vzájomná kontrola slov a ich hláskovanie.

3) Ten, kto napíše najviac slov/názvov obrázkov, ktoré si zapamätal a napíše ich aj správne, sa stáva víťazom.

Hra Naše mesto

Hra Special Words

Chutné frázy